Sumergibles

SUMERGIBLES MONOCROMÁTICOS

MINI UNDERWATER 3W SIMÉTRICA
MINI UNDERWATER 3W SIMÉTRICA

MINI UNDERWATER 3W ASIMÉTRICA
MINI UNDERWATER 3W ASIMÉTRICA

POOL 8W
POOL 8W

POOL 12W
POOL 12W

POOL 24W
POOL 24W

POOL 36W
POOL 36W

SMALL UNDERWATER
SMALL UNDERWATER

POOL LINEAL 18W
POOL LINEAL 18W

POOL SPOT LINEAL 18W
POOL SPOT LINEAL 18W

 

REFLECTORES RGB

MINI UNDERWATER 3W RGB
MINI UNDERWATER 3W RGB

POOL 8W RGB
POOL 8W RGB

POOL 12W RGB
POOL 12W RGB

POOL 24W RGB
POOL 24W RGB

POOL 36W RGB
POOL 36W RGB

DONA LED 18W RGB
DONA LED 18W RGB

       

 

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn

Tik Tok

WhatsApp